وانیا

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت وزارت تعاون

صندوق ضمانت سرمایه گذاری وزارت تعاون

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت وزارت تعاون

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت وزارت تعاون

طراحی و برنامه نویسی اختصاصی وب سایت رتبه بندی تعاونی ها با رویکرد توانمند سازی، سامانه ای است با ماهیت رتبه بندی، حمایتی و هدایتگری که با مشارکت کارآفرینان و خبرگان و صاحب نظران در حوزه تعاون، اهداف خود را در جهت اولا رتبه بندی تعاونی ها و دوما تعالی آنها دنبال می کند

برنامه نویسی اختصاصی این وب سایت به دلیل فورس بودن در مدت 4 روز کاری انجام پذیرفت و رضایت 100% مشتری را در بر داشت. وب سایت حاضر نسخه 1 از این سامانه می باشد و قرار است فاز دوم آن در ماه های آینده به بهره برداری برسد.

WebSite : http://rankcigf.ir/


نوع پروژه

Programming , web , illustration

ایجاد شده در تاریخ

1396/03/10

تکنولوژی های مورد استفاده

.Net , MVC , CSS , JQuery

نام مشتری

صندوق ضمانت سرمایه گذاری وزارت تعاون

برخی از پروژه ها